søndag 23. august 2009

INNHOLD PÅ SIDEN

Bla nedover på siden og du finner:

GENERELL INFORMASJON.

HVA ER KUNSTUTTRYKK M/FOKUS PÅ VEILEDNING/COACHING OG FOR HVEM?

torsdag 11. juni 2009

GENERELL INFORMASJON

"Kunst og uttrykk med fokus på veiledning/coaching" er et spennende kurskonsept som jeg startet i 2012. Kurskonseptet er slik at jeg lager spesialtilpassede opplegg for grupper som finner disse metodene interessante samt for enkelt personer som etter nærmere samtaler settes sammen til en gruppe. Se mer om målgruppene nedenfor.

Presentasjon av kursleder: Marit Skyer, se "om meg" på denne side. I tillegg til dette konseptet, kunstuttrykk m/fokus på veiledning/coaching, holder jeg "kreative malekurs" og maleri, sanse og selvutviklingskurs. Disse kursene er i hovedsak knyttet opp mot maleri på en eller annen måte, se http://www.maritskyer.com

For ytterligere informasjon og/eller for å melde interesse vennligst send meg en E-mail: marit@eviva.no eller ring, tlf. + 47 906 12294.

onsdag 10. juni 2009

KUNSTUTTRYKK MED FOKUS PÅ VEILEDNING/COACHING

Ikke bare snakke om kreativitet og frisk tenkning, men gjøre det - med sansenes hjelp! Kunst- og uttrykkspedagogikk m/fokus på veiledning og coaching går ut fra at det i et hvert menneske finnes en skapende kraft, og at man gjennom egen kreativitet og kunstneriske opplevelser kan påvirke seg selv og andre.

Ved å gå inn i eget fabulerende rom kan uventede bilder og visjoner dukke opp. Vi benytter skapende aktiviteter som verktøy i fabuleringen. Det kan for eksempel være maling, poesi, leire, drama, bevegelse/dans, musikk, historie, myter og eventyr. Poenget er ikke å lage et pent bilde, en fin figur osv., men å bruke materialene/metodene til å utforske - for deg selv og sammen med andre. Kursene vil ha ressurs- og mestringsfokus.

Målgruppe for kursene:

Rene private selvutviklingsgrupper, Terapeuter, Coacher, Pedagoger, Aktivitører, behandlere, Ansatte og klienter tilknyttet atføringsbedrifter, Bedriftshelsetjenester, NAV systemet. Når det gjelder klienter innenfor disse systemer kan det være personer i jobbsøksituasjoner, kort- langtidssykemeldte, utbrenthet, forebyggende i.f.t helse etc.

Forutsetning for alle:

Kursene er for alle som ønsker å bedre kontakt med egen kreativitet og som er nysgjerrige på kunst- og uttrykksmetoder. Kanskje får du lyst til å arbeide mer kreativt og eventuelt lære mer om metodene, eller/og ønske om mer tilgang på egen sanselighet og sensivitet, bedre forståelse av det skapende menneske. Nysgerrighet, åpenhet og praktisk deltakelse er nødvendig og viktig.

tirsdag 9. juni 2009

MINE EGNE ERFARINGER

Jeg har selv hatt veldig godt utbytte av å jobbe med metodene jeg benytter i "Kunst og uttrykk" kursene og derfor ønsker jeg å dele dette med andre. Når jeg ved første øyekast så tilsvarende kurstekst som dere har fått, tenkte jeg at mange av disse modalitetene (de forskjellige kunstuttrykkene) kan jeg noe om som feks. maling, leire, lyrikk etc., mens flere av dem kan jeg ingen ting om og de virket skremmende på meg. Men så etter litt kom det til meg: Nettopp derfor Marit blir det viktig å tørre å utforske også disse uttrykkene. Jeg kastet meg ut i det og ga meg hen i leken, den "alvorlige" leken:) og det var ikke vanskelig eller farlig, det var lov å være der hvor jeg var og det var intet som skulle presteres, det var "bare" å følge sanser og følelser og uttrykkene ble det de ble og noen ganger ble det kanskje ingenting. Etterhvert hadde jeg lyst og føler hele tiden behov for å lov å være i dette "lekerommet" hvor det er lov å utforske og leke, et sted hvor det er plass for sjelen. "Kunst og uttrykk" benyttet på denne måten har gitt meg bedre tilgang til egen kreativitet, bedre kontakt med sanser og følelser og kroppen, tilgang til en større del av meg selv, mer trygghet på meg selv og i forhold til andre:) og selvsagt har utdannelsen gitt meg pedagogiske verktøy som jeg igjen kan benytte overfor andre, fantastisk:) Jeg tror virkelig på disse metodene i forhold til helse, utvikling og et bedre og mer spennende liv.